RPLD.02.02.01-10-0022/16-00

Firma "Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa Spółka Akcyjna" informuje, że realizuje projekt pt.

"Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój firmy w oparciu o sprzedaż eksportową dla firmy Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A."

na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.02.02.01-10-0022/16-00 w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.